Telefon : 0311.300.295 | E-mail : suport@mobilierb2b.ro

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE MOBILIER B2B

1. INTRODUCERE

Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „GDPR”) se aplica in toate statele Uniunii Europene.

2. OPERATORUL DE DATE

Operatorul de date este: ACAJU S.R.L., RO14050238, J37/572/2004, cu sediul social in Vaslui, strada Petru Rares, 264, B, 1, in calitate de administrator al site-ului www.mobilierb2b.ro, denumit in continuare impreuna in cuprinsul prezentei Politici ca “Operatorul”. ACAJU S.R.L. actioneaza in calitate de operator de date cu caracter personal, colectate prin intermediul platformei MOBILIER B2B, denumita in continuare in cuprinsul prezentei Politici “platforma”, “site-ul”, „compania”

3. DEFINITII

ANSPDCP - Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
"DATE CU CARACTER PERSONAL"- orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila ("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
"PRELUCRARE" - orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
"RESTRICTIONAREA PRELUCRARII" - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
"OPERATOR" - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
„PERSOANA IMPUTERNICITA DE OPERATOR" - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele Operatorului;
"DESTINATAR" - persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta.
"CONSIMTAMANT" al persoanei vizate - orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

4. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

ACAJU S.R.L., in calitatea sa de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate conform Regulamentului nr. 679/2016:
„DREPTUL DE ACCES” - dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
„DREPTUL LA PORTABLITATEA DATELOR” - dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
„DREPTUL LA OPOZITIE” - dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al Operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
„DREPTUL LA RECTIFICARE” - dreptul la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
„DREPTUL LA STERGEREA DATELOR” ("dreptul de a fi uitat") - dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personale atunci cand: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate/prelucrate; isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
„DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII” - in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.

5. CUM COLECTAM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Prin intermediul Platformei MOBILIER B2B, Compania ofera produse si/sau servicii care se adreseaza exclusiv profesionistilor persoane juridice publice sau private, care au deschis cont in cadrul Platformei, in calitate de Cumparatori.Platforma poate fi vizitata in acelasi timp si de catre terte persoane fizice, denumite in continuare Vizitatori, in privinta carora sunt colectate, de asemenea, anumite date cu caracter personal.Prezenta Politica are in vedere si se adreseaza, deopotriva, Cumparatorilor si Vizitatorilor Platformei, ale caror date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul Platformei si prelucrate in conditiile din prezenta Politica GDPR.

6. CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTAM?

In cazul Cumparatorilor, Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor fizice care reprezinta in mod legal Cumparatorii, sau ale caror date au fost inscrise voluntar de catre Cumparatori in Platforma. In acest caz, Operatorul prelucreaza: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, IP, parola, adresa pentru livrarea bunurilor/ produselor comandate, istoricul comenzilor. Operatorul prelucreaza datele cu caracter personal colectate prin intermediul Platformei, in urmatoarele scopuri: logarea in Platforma, asigurarea serviciilor oferite in cadrul Platformei, informarea cu privire la functionarea si functionalitatile Platformei, evaluarea produselor si/ sau serviciilor oferite in cadrul sau de catre Platforma, analiza preferintelor Cumparatorilor si promovarea produselor/ serviciilor oferite de catre Vanzator.
Operatorul prelucreaza date privind istoricul comenzilor si al livrarilor Cumparatorilor, in vederea configurarii de statistici privind produsele si serviciile oferite prin intermediul Platformei, gradul de succes al produselor si serviciilor oferite, precum si preferintele Cumparatorilor, in vederea oferirii celor mai potrivite oportunitati de afaceri.In privinta Cumparatorilor, Operatorul prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului utilizat, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si timpul petrecut pe fiecare pagina.In ceea ce ii priveste pe Vizitatori, Operatorul prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: IP, locatia geografica, tipul si versiunea browserului utilizat, sistemul de operare, sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizarile de pagina si timpul petrecut pe fiecare pagina.In situatia in care Cumparatorii sau/ si Vizitatorii au consimtit sa primeasca mesaje promotionale din partea Operatorului (prin notificari de tip push, sms, email etc), va vom putea transmite informatii privind serviciile, ofertele sau oportunitatile de care puteti beneficia prin utilizarea Platformei. Prelucrarea datelor cu caracter personal privind transmiterea unor astfel de mesaje promotionale se face in exclusivitate in baza consimtamantului acordat de catre dumneavoastra. Consimtamantul acordat pentru comunicarile de tip marketing poate fi retras in orice moment.
Datele prelucrate prin intermediul Platformei mai pot fi folosite in urmatoarele scopuri: realizarea de activitati de marketing targetat, prin intermediul platformelor de social media (de ex. Facebook, Youtube, Twitter) si/ sau in cadrul motoarelor de cautare (Google); realizarea de activitati de publicitate cu caracter general, sau/ si activitati de fidelizare a Cumparatorilor; realizarea de studii de piata, urmarire si monitorizare a vanzarilor realizate prin intermediul Platformei, precum si a comportamentului Utilizatorilor; solutionarea de catre Platforma a solicitarilor adresate de catre Utilizatori sau Vizitatori; generarea de rapoarte privind activitatea Platformei si/ sau sectiuni ale acesteia (inclusiv, dar fara a se limita la segmentari ale Cumparatorilor).

7. CARE SUNT TEMEIURILE LEGITIME PENTRU PRELUCRAREA DATELOR?

CONTRACT: Putem prelucra date cu caracter personal pentru a ne indeplini obligatiile contractuale precum si pentru a desfasura activitatile necesare pentru asigurarea functionarii Platformei (de exemplu, cand sunt prelucrate date in vederea emiterii facturilor sau cand Cumparatorii sunt contactati in vederea informarii cu privire la functionalitatea Platformei)
CONSIMTAMANT: Putem prelucra date cu caracter personal pe baza consimtamantului liber si neviciat in momentul in care ne furnizati datele respective (de exemplu, in cazul comunicarilor privind promotiile existente/ derulate in cadrul/ prin intermediul Platformei)
INTERES LEGITIM: Putem prelucra datele cu caracter personal in baza interesului legitim, atunci cand consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii (de exemplu, pentru gestionarea relatiilor comerciale cu Utilizatorii Platformei sau pentru promovarea serviciilor si oportunitatilor oferite prin intermediul Platformei).
OBLIGATIE LEGALA SI INTERES PUBLIC: Putem prelucra date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor legale ce ne revin.

8. PROTECTIA DATELOR CU INTERES PERSONAL. PERIOADA DE RETENTIE A DATELOR

Nu vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal colectate prin intermediul Platformei sau obtinute in orice alte modalitati care sunt prevazute in prezenta Politica de Confidentialitate, cu urmatoarele exceptii:
- angajati sau/si contractori/ prestatori de servicii carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele nostru sau/si pentru a furniza servicii disponibile Societatii (de exemplu: furnizori de servicii de mentenanta pentru Platforma, procesatori de plati, societati de hosting, servicii de curierat, aplicatie transmitere emailuri, furnizori servicii de analiza etc);
- in cazul in care obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala care ne incumba, sau care revine angajatilor ori contractorilor nostri/ prestatorilor de servicii;
- cand a fost obtinut consimtamantul persoanei vizate cu privire la utilizarea (inclusiv dezvaluirea) datelor cu caracter personal;
- in cadrul altor comunicari realizate de catre companii din grup sau companii care realizeaza vanzari in numele Companiei sau revand produse ale Companiei. Datele cu caracter personal colectate prin intermediul Platformei sunt stocate pe servere (de tip cloud) localizate in Uniunea Europeana.
Datele cu caracter personal prelucrate, in oricare dintre modalitatile si pentru oricare dintre scopurile descrise in prezenta Politica, sunt retinute numai pe perioada necesara scopului in vederea careia au fost colectate.

9. COOKIES

Platforma utilizeaza fisiere de tip cookie. Utilizarea Platformei implică acordul Cumparatorilor si Vizitatorilor Platformei cu privire la plasarea acestor tipuri de cookie-uri pe dispozitivul lor și la accesarea acestora la urmatoarea vizita pe Platforma.
Mai multe detalii privind datele cu caracter personal colectate prin intermediul cookie-urile utilizate de catre Platforma, precum si perioada pentru care acestea sunt retinute, gasiti in Politica privind Cookie-urile.

Daca aveti intrebari cu privire la politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, va rugam sa ne scrieti pe e-mail la adresa de e-mail: suport@mobilierb2b.ro

10. INFORMATII PRIVIND ANSPDCP

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa, prin depunerea unei plangeri, Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv ANSPDCP.
Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211 +40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro

Ultima actualizare: 25.02.2022

Autentificare

Ai uitat parola?